მოხსენება გამოძიება

სერთიფიკატის ძებნა

Anbotek სერთიფიკატების საძიებო სისტემა

1. შეყვანის ველში შეავსეთ თქვენთვის საჭირო მოთხოვნის სრული სახელი და მოწმობის ნომერი (გთხოვთ შეიყვანოთ ანგარიშის ნომერი მხოლოდ ანგარიშისთვის, ხოლო შესვლის პაროლი არის საქმის დასრულების თარიღი, დღე, თვე და წელი. თუ 2017 წლის 11 ივნისის სერტიფიკატის ანგარიში დადებულია, შესვლის პაროლი არის 11062017).

2. გთხოვთ, ფორმის შევსებისას არ გამოიყენოთ ინტერვალის გასაღები.

3. სერთიფიკატები, რომლებმაც არ გაიარეს ანბოტეკის აპლიკაცია, არ შედის გამოკითხვაში.

4. თუ თქვენი სერთიფიკატი ჯერ არ არის ხელმისაწვდომი, შესაძლოა თქვენი სერთიფიკატი არ იყოს შეყვანილი ჩვენს მონაცემთა ბაზაში.Გთხოვთ, დაგვიკავშირდით.

მომხმარებელთა ინფორმაციის კონფიდენციალურობის პრინციპიდან გამომდინარე, ამ გამოკითხვის სისტემას შეუძლია დაადასტუროს მხოლოდ თქვენ მიერ მოთხოვნილი სერტიფიკატის ნომრისა და პროდუქტის ძირითადი ინფორმაცია.

Საკონტაქტო ინფორმაცია:

მისის გუო

ტელ: 86-0755-26053656

ფაქსი: 86-755-26014772

Ელექტრონული მისამართი: Service@anbotek.com

მომხმარებელთა ინფორმაციის კონფიდენციალურობის პრინციპიდან გამომდინარე, ამ გამოკითხვის სისტემას შეუძლია დაადასტუროს მხოლოდ თქვენ მიერ მოთხოვნილი სერტიფიკატის ნომრისა და პროდუქტის ძირითადი ინფორმაცია.

სერთიფიკატის/მოხსენების შენიშვნები და ანბოტეკის ტესტის გაზიარების განცხადება:

1. ეს გამოკითხვის სერვისი ვრცელდება მხოლოდ იმ მომხმარებლებზე, რომლებმაც ხელი მოაწერეს სანდო ტესტის ხელშეკრულებას ჩვენს კომპანიასთან, რათა შეამოწმონ მათი ნიმუშების ტესტირების პროცესი და შეამოწმონ ნიმუშების ტესტის შედეგები.ნიმუშების საბოლოო ტესტის შედეგები ექვემდებარება ტესტის ანგარიშს, რომელიც ოფიციალურად წარდგენილია ჩვენი კომპანიის მიერ მომხმარებლისთვის.

2. ჩვენი კომპანიის წერილობითი ნებართვის გარეშე, არავის არ შეუძლია დააკოპიროს, გადაბეჭდოს ან გამოიყენოს ეს მოთხოვნის მონაცემები სხვა ფორმით; ჩვენი კომპანიის წერილობითი დადასტურების გარეშე, ეს მოთხოვნის მონაცემები არ წარმოადგენს წარმოდგენილი ნიმუშისა და იგივე პროდუქტის ნივთიერების შეფასებას. ნიმუშის მიხედვით და არც მას აქვს რაიმე სერტიფიცირების ეფექტი.

3. მომხმარებელთა, კომპანიის ან რომელიმე მესამე მხარის მიერ გამოწვეული ეკონომიკური ზარალი მომხმარებელთა მიერ საკუთარი მოთხოვნის უფლებამოსილების არასათანადო გამოყენების, სხვათა უკანონო ცოდნის ან სხვისი არაავტორიზებული ავტორიზაციის გამო ეკისრება თავად მომხმარებელს და კომპანიას არ ეკისრება რაიმე. სამართლებრივი ვალდებულებები.

4. თუ მომხმარებელს აქვს რაიმე წინააღმდეგი შეკითხვის შედეგებთან დაკავშირებით, გთხოვთ, დროულად დაუკავშირდეთ ჩვენს კომპანიას.ჩვენი კომპანია მას პირველად შეამოწმებს და დაგეხმარება მასთან გამკლავებაში.

5. სერტიფიკატი ვერ მოიძებნება, თუ:

1) შესაძლოა, თქვენს მიერ მოთხოვნილი სერთიფიკატი არ არის შეტანილი ჩვენს მონაცემთა ბაზაში.

2) the query information of the certificate you entered is wrong;Please scan the copy of the certificate and send it to service@anbotek.com. We will reply and answer as soon as possible.