იაპონიის ტელეკომის სერთიფიკატი

მოკლე შესავალი

რადიო აქტი მოითხოვს მითითებული რადიოაღჭურვილობის მოდელის დამტკიცებას (ანუ ტექნიკური შესაბამისობის სერტიფიცირებას). სერტიფიცირება სავალდებულოა და სერტიფიკაციის ორგანო არის რეგისტრირებული სერტიფიცირების ორგანო, რომელიც აღიარებულია MIC-ის მიერ დანიშნულ რადიოტექნიკის ზონაში. TELEC (ტელეკომის საინჟინრო ცენტრი) არის მთავარი. რეგისტრირებულია იაპონიაში რადიოტექნიკის შესაბამისობის სერტიფიცირების სერტიფიცირების ორგანო.

telecom