რამდენი იცით MEPS-ის შესახებ?

1.MEPS-ის მოკლე შესავალი

დეპუტატები(მინიმალური ენერგოეფექტურობის სტანდარტები) არის კორეის მთავრობის ერთ-ერთი მოთხოვნა ელექტრო პროდუქტების ენერგიის მოხმარებისთვის.MEPS სერთიფიკატის განხორციელება ეფუძნება „ენერგიის რაციონალური გამოყენების აქტის“ (에너지이용합리화법) მე-15 და მე-19 მუხლებს, ხოლო განხორციელების წესები არის კორეის ცოდნის ეკონომიკის სამინისტროს ცირკულარი No. 2011-263.ამ მოთხოვნის თანახმად, სამხრეთ კორეაში გაყიდული პროდუქტების დანიშნულ კატეგორიებს უნდა შეესაბამებოდეს MEPS მოთხოვნებს, მათ შორისმაცივრები,ტელევიზორებიდა ა.შ.

„ენერგეტიკის რაციონალური გამოყენების კანონი“ (에너지이용합리화법) გადაიხედა 2007 წლის 27 დეკემბერს, რითაც გახდა „Standby Korea 2010“ გეგმა, რომელიც შეიქმნა კორეის ცოდნის ეკონომიკის სამინისტროსა და KEMCO (კორეის ენერგეტიკის მართვის კორპორაციის) მიერ.ამ გეგმაში პროდუქტები, რომლებიც აკმაყოფილებენ E-ლოდინის მოთხოვნას, მაგრამ ვერ აკმაყოფილებენ მოლოდინის რეჟიმში ენერგიის დაზოგვის სტანდარტს, უნდა იყოს მონიშნული გამაფრთხილებელი ეტიკეტით;თუ პროდუქტი აკმაყოფილებს ენერგიის დაზოგვის სტანდარტებს, საჭიროა ენერგოდაზოგვის ლოგოს "Energy Boy"-ის დამაგრება.პროგრამა მოიცავს 22 პროდუქტს, ძირითადად კომპიუტერებს, როუტერებს და ა.შ.

MEPS და e-Standby სისტემების გარდა, კორეას ასევე აქვს მაღალი ეფექტურობის პროდუქტის სერტიფიცირება.სისტემით დაფარული პროდუქტები არ შეიცავს პროდუქტებს, რომლებიც არ ვრცელდება MEPS-ით და e-Standy-ით, მაგრამ პროდუქტებს, რომლებმაც გაიარეს მაღალი ეფექტურობის სერტიფიცირების სისტემა, ასევე შეუძლიათ გამოიყენონ ეტიკეტი "Energy Boy".დღეისათვის არსებობს 44 სახის მაღალი ეფექტურობის სერტიფიცირებული პროდუქტი, ძირითადად ტუმბოები, ქვაბები დაგანათების აღჭურვილობა.

MEPS, e-Standby და მაღალი ეფექტურობის პროდუქტის სერტიფიცირების ტესტები უნდა ჩატარდეს KEMCO-ს მიერ დანიშნულ ლაბორატორიაში.ტესტის დასრულების შემდეგ ტესტის ანგარიში გადაეცემა KEMCO-ს რეგისტრაციისთვის.რეგისტრირებული პროდუქტის შესახებ ინფორმაცია გამოქვეყნდება კორეის ენერგეტიკის სააგენტოს ვებგვერდზე.

2.შენიშვნები

(1) თუ MEPS დანიშნული კატეგორიის პროდუქტებმა ვერ მოიპოვეს ენერგოეფექტურობის სერტიფიკატი, როგორც საჭიროა, კორეის მარეგულირებელმა ორგანომ შეიძლება დააწესოს ჯარიმა $18,000 აშშ დოლარამდე;

(2)E-Standby დაბალი ენერგიის მოხმარების პროგრამაში, თუ პროდუქტის გამაფრთხილებელი ეტიკეტი არ აკმაყოფილებს მოთხოვნებს, კორეის მარეგულირებელმა ორგანომ შეიძლება დააწესოს ჯარიმა 5000 აშშ დოლარის ოდენობით თითო მოდელზე.

2

გამოქვეყნების დრო: სექ-21-2022