მიმწოდებლის მენეჯმენტი ჩინეთში

ისევ გაწუხებთ ჩინელი მომწოდებლების ეს პრობლემები?

Supplier management in China

აირჩიეთ Anbotek ტექნოლოგია, თქვენთვის 5 უპირატესობა უსიამოვნების აღმოსაფხვრელად

01. ტრენინგი: მიაწოდოს მომწოდებლებს პროდუქციის მიზნობრივი მარეგულირებელი მოთხოვნები სხვადასხვა ქვეყანაში.

02. მასალების მართვა: მასალების შესყიდვის სტანდარტების ფორმულირება და მატერიალური წყაროების კონტროლი.

03. მზა პროდუქციის სინჯების შემოწმება: მზა პროდუქციის სინჯების შემოწმება, აღმოჩენილი ხარისხის პრობლემების დროული გამოხმაურება და მკურნალობა.

04. გაუმჯობესება: პროდუქტის დიზაინის გაუმჯობესების წინადადებების მიწოდება.

05. აქცეპტი: აქცეპტი განხორციელდება დამკვეთის ნდობის მოთხოვნების შესაბამისად.